0 امتیاز
4.1k بازدید
در حقوق و مزایا توسط
ویرایش شده توسط
با سلام. میزان امتیاز فوق العاده نوار مرزی چقدر است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (17.1k امتیاز)

با سلام. کارکنان شاغل در مناطق مرزی، تا سقف فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوای مقرر در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری(حسب مورد ۲۰ یا ۲۵ درصد حقوق ثابت) بهره مند خواهند شد.

مستندات:

1- بند 5 مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت (شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹)

2- دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 607 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4k بازدید
...