0 امتیاز
73 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
با سلام

من 10 سال سابقه خدمت دارم رتبه شغلی من پایه می باشد و 2 سال دیگر نوبت ارتقا رتبه من میشه ولی من حدود یک 19 ماه در مناطق محروم و مناطق کمتر توسعه یافته خدمت کرده ام آیا این 19 ماه باعث تعجیل در ارتقا رتبه می شود.

با تشکر از عوامل سایت

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...