0 امتیاز
97 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام

من در سال 86 تصادف کردم ( یعنی با ماشین تصادف کردم ) و ساق پای چپم به شدت شکست و دیه به من تعلق گرفت که پدرم دیه را دریافت کرد و من نمیدانم مبلغ دیه چقدر بود و از پدرم هم.نمی توانم بپرسم. اکنون چگونه می توانم بفهمم مبلغ دیه چقدر بوده است ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...