0 امتیاز
2.3k بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
ویرایش شده
 
بهترین پاسخ

سلام. در جدول زیر کلیه اطلاعات حداقل حقوق سال 1401 آمده است:

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۱

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.6k بازدید
...