0 امتیاز
144 بازدید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سلام

۸بخیه بغل مچ پام جراحت برداشته

اقدام کردنیه؟؟

سوالات مشابه

...