0 امتیاز
275 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
درگیر شدم با ۳ نفر چاقو کشیدن فرار کردم بعد با ماشین محکم از پشت کوبیدن بهم پای راستم آسیب دیده استخوان ۲۳۴پای راستم شکسته

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...