0 امتیاز
22 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط
سال ۹۶٫۹۷٫۹۸ در علوم پزشکی به عنوان نیروی طرحی بودم و بند ی قرارداد ۱۲ بهم تعلق میگرفت از  خرداد امسال به عنوان نیروی قرارداد تبصره ۳ مشغول به کار شدم ولی بند ی برام ازبین رفته میخواستم بپرسم به من تعلق نمیگیره؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...