0 امتیاز
36 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
به نام خدا. آیا کمتر بودن ساعات کار موظفیم معلمان(۲۴ ساعت) بدلیل آن است ۲۰ ساعت دیگر بعنوان فرصت مطالعاتی محسوب میشود تا معلم با مطالعه بیشتر در کلاس حاضر شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 178 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 80 بازدید
...