0 امتیاز
95 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
سلام. در شرکت ما  طرح طبقه بندی مشاغل تهیه و پس از تصویب اداره کار به مرحله اجرا درآمده است؟ آیا معاون مدیر عامل که بصورت تمام وقت اشتغال به کار دارد مشمول طرح طبقه بندی می‌باشد یا خیر؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام. در کارگاه هایی که  طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است  تمام کارگران شاغل حتی مدیران، مشمول طرح بوده و برای هر یک از شاغلین احکام  حقوقی با رعایت ضوابط صادر و به آنان ابلاغ و نسخه‌ای از آن در پرونده پرسنلی شاغل ذیربط ضبط می شود و حقوق آنان بر اساس احکام صادره پرداخت خواهد شد.

توسط
سلام تکلیف عیدی و پاداش معاون مدیر عامل که حقوق بالاتر از طرح دریافت میکند بدلیل شرایط ویژه و توافقی کار ولی بخاطر طرح اسم آن در طرح هست چه میشود مبنا عیدی و پاداش برای کسی که حقوقش ۵ ملیون است مثلاً باید حداقل بگیرد یا حداکثر عیدی و پاداش؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 478 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 33 بازدید
سوال شده سپتامبر 16, 2021 در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط بهرام اسکندری
...