0 امتیاز
41 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
آیا قانون ایثارگری شامل افرادی ک در سال 1400 جذب شدن میشه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...