0 امتیاز
46 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
چه کسانی در پاکنا ثبت نام می‌شوند؟  آیا نیروهای شرکتی مشغول در اداره ها نیز باید در پاکنا ثبت نام شوند؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
سوال شده می 11, 2021 در قوانین و مقررات ایثارگران توسط ابوالفضل بلوچی
0 امتیاز
0 پاسخ 48 بازدید
...