0 امتیاز
3k بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط

سلام

من خانمی ۴۲ ساله و ۱۵ سال سابقه بیمه اجباری تامین اجتماعی دارم .

با استفاده از ۳ سال بیمه بیکاری (جمعا ۱۸ سال)، برای بازنشستگی پیش از موعد، می توانم کسری سابقه ۲ ساله (برای سابقه ۲۰ سال) را یکجا پرداخت کنم یا باید دو سال دیگر بصورت اختیاری حق بیمه واریز کنم تا بتونم با ۲۰ سال بازنشسته بشوم؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام

واریز یکجای بیمه فقط در شرط سنی ۶۰ سال مردان و ۵۵ سال زنان مقدور است.

زنان مشمول قانون کار می توانند در ۴۲ سال سن با ۲۰ سال سابقه بیمه بازنشسته شوند.

در صورتی که شما ۲ سال کسر سابقه را از طریق بیمه اختیاری واریز نمایید مشمول قانون کار نخواهید بود و نمی توانید بازنشسته شوید. یکی از راه کارها این است که حداقل چند ماه آخر تکمیل سابقه بیمه را از طریق بیمه کارگری و مشمول قانون کار واریز نمایید تا بتوانید از طریق بازنشستگی ۴۲ سال سن زنان بهره مند شوید.

مستمری زنان بازنشسته با ۲۰ سال سابقه بیمه با ۲۰ روز محاسبه و پرداخت می شود.

0 امتیاز
توسط
سلام خانمی هستم ۴۵ساله با ۱۴سال سابقه بیمه اجباری الان میتونم بیمه خویش فرما واریز کنم وبا ۲۰سال بازنشته بشم یا باید تا ۵۵سالگی صبر کنم لطفا راهننایی بفرمایید
...