0 امتیاز
18 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
با سلام

ما شنیدیم تعدادی از دستگاه‌های دولتی قانونی دارند بعد از بازنشستگی یکی از کارمندان از خانواده درجه یک آن شخص می‌تواند در آن سازمان استخدام شود صحت دارد یا خیر؟؟ مثل ایران ایر - وزارت نفت و.....

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...