0 امتیاز
22 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
با سلام

اینجانب کارمند بخش دولتی هستم و ۲۷ سال سابقه کار دارم و عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستم

با توجه به امکان ماموریت کارمندان دولت به بخش خصوصی ، چنانچه به بخش خصوصی مامور شوم و افزایش حقوق و به طبع افزایش حق بازنشستگی داشته باشم ، معیار حقوق بازنشستگی من پرداخت حق بازنشستگی دو سال آخر معیار پرداخت حقوق بازنشستگی من خواهد بود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...