0 امتیاز
581 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
من تیرماه سال قبل 98بازنشسته شده ام ولی تاحالا ریالی پاداش پایان خدمت نگرفته ام..هرچه التماس و خواهش میکنم کسی اهمیت نمیده

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
هم قطار عزیز من در تعجعب هستم چرا حق پرسنل ناجا را نی دهند چرا یکیپرسنل  از سایر ارگانهای نظامی اینطور پیگیر حق  وحقوق خود نیستند؟ یک بام ودو هوا تا کی ادامه خواهد داشت افسوس از آن همه صداقت در خدمت .
توسط
سلام دوست عزیز پیگر باشید که خیلی گرفتار هستیم ضما کلیه ادارات دولتی و نظامی بجز ناجا پرداخت شده فقط ناجا مانده
0 امتیاز
توسط
عزیزم شما باید طول خدمت هزینه پاداش بازنشستگی خود را در می آوردید
توسط
افرین بدبختانه انبارداری شنیدیم حرام است گوزاست خرشدم

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 163 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 135 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 887 بازدید
...