0 امتیاز
96 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
بعد دو سال از زمان بازنشستگی با 4 سر عایله و. خانه اجاره ای به کی شکایت کنیم. خدایا اگه میشنوی خودت یقه دست اندرکاران این بیحساب کتابی رو بگیر!!

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
شماروبخدا.اگه شماروزنامه نگاریاخبرنگاریا هرکسیکه به نوشتن وپیگیری خبرمربوط میشی بعنوان یک خبرازروی انساندوستی برودنبال این خبرکه چراپاداش پایان خدمت سال قبل وماقبل آن پرداخت نمیشه؟
توسط
یکنفردرراه خدا پیگیری کنه چراپاداش پایان خدمت سال ۹۹وقبلش داده نمیشه؟
توسط
چرا نمیدن. حالا اگه از کار افتاده باشه . مریض احوال باشه . ..

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 141 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 566 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 966 بازدید
...