0 امتیاز
32 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
بعدازبازنشستگی سازمان تامین اجتماعی ازپذیرش انتقال6سال سابقه کشوری جلوگیری کرد من به دیوان شکایت وحکم اجرای احکام راگرفته ام وازبازنشستگی من 9سال میگذرد

سئوال آیا سازمان میتواند 18درصد هزینه انتقال رابه نرخ روزحساب کند؟یاآخرین حقوق بیمه پردازی است

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...