0 امتیاز
64 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
با سلام من ۸/۵ سال کارمندرسمی بانک ملی بودم با ۲سال خرید خدمت سربازی و۱۳ماه حضور درجبهه که به سوابق اضافه شده سال ۷۶اخراج شدم و بیمه تامین اجتماعی واریز نمودم قصد انتقال سابقه به تامین اجتماعی دارم مابه تفاوت چقدرمیشود. ممنون

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...