0 امتیاز
29 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
سلام امکان انتقال سوابق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به سوابق تامین اجتماعی هست.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 34 بازدید
...