0 امتیاز
106 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
ویرایش شده
در حال حاضر ۱۹ سال با بیمه خدمات درمانی آموزش پرورش استخدام هستم آیا سوابق قبل از آموزش پرورش تامین اجتماعی  قابل انتقال به سوابق من خواهد شد ؟
قبل از آموزش پرورش ۸ سال در مرکز غیردولتی با بیمه تأمین اجتماعی کار کردم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 58 بازدید
...