0 امتیاز
46 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
سلام ده سال معاون مدرسه بودم ولی حق معاونت را برایم محاسبه نکردن و در حکم یا فیش حقوقی ام بعد از بازنشستگی نیومده الانم چهار ساله بازنشسته شدم چطور مطالبه کنم یا محاسبه می کنن ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 103 بازدید
سوال شده 5 اوت 2021 در مباحث مدیریتی توسط طالب نژاد
0 امتیاز
0 پاسخ 330 بازدید
سوال شده 3 Mar 2021 در حقوق و مزایا توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 136 بازدید
...