0 امتیاز
20 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام من سال 99 در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استخدام شدم آیا مشمول بند ی می شوم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...