0 امتیاز
109 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
پدرم ایثارگر هست.من از سال ۱۳۹۷ به عنوان نیروی شرکتی در یک اداره مشغول بکار شدم.آیا این تبدیل وضعیت شامل من میشه؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...