0 امتیاز
271 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
️به دلیل بیماری کرونا حقوق ام هنوز واریز نشده آیا تا بازگشایی کسب و کار ها حقوق پرداخت نمی شود ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...