0 امتیاز
6 بازدید
در معاینات بیمه‌ای قبل از استخدام توسط
ایایا بعد از اتمام بیمه بیکاری در صورتی که به صورت بیمه اختیاری بشیم ازمایش لازم هسته

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 116 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 286 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 176 بازدید
...