0 امتیاز
35 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
آیا پرداخت هزینه غذا در ماموریت، در فوق العاده حق ماموریت کارمندان دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده است یا بصورت جداگانه قابل پرداخت است؟ آیا مدیرعامل یک شرکت بصورت قانونی می تواند این هزینه را برای خود یا کارمندان شرکت مقرر نماید؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 148 بازدید
سوال شده 4 ژان 2021 در حقوق و مزایا توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 927 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 5 سپتامبر 2021 در پرداخت حق بیمه توسط habibi1349 (120 امتیاز)
...