0 امتیاز
23 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
با سلام

لطفا فایل طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در شرکت‌های وابسته(غیردولتی)

شرکت های مدیریت تولید برق

را بارگذاری کنید

ممنونم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 455 بازدید
...