0 امتیاز
41 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
سلام برای من امکان تغییر بیمه آزاد با نرخ ۱۸٪به بیمه گردشگری با مبلغ کمتری تحت حمایت سازمان گردشگری فراهم شده، من بیمه را تا آذر ماه ۱۴۰۰پرداخت کرده ام ،آیا امکان انتقال یا برگشت پول و یا کم کردن مدت اضافی پرداخت شده، وجود دارد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...