0 امتیاز
167 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
من  در پرداخت  حق بیمه  اختیاری خود  ۵ روز تاخیر داشتم  آیا در سوابق و بازنشستگی  من مشکلی پیش می آید ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 381 بازدید
...