+1 امتیاز
51 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
سلام . جانباز ۱۰ درصد هستم . 40ماه جبه دارم . دارای ۵ فرزند هستم مستجر هستم یک ملیون هفصد و خورده ای با این گرانی حقوقمه از کار افتاده هستم . توی این افزایش کمک معشیت حقوق خیلیا اضافه شده به غیر ما چرا ؟؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...