0 امتیاز
22 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط (120 امتیاز)
کارگری تعهد کتبی به کارفرما داده است که تمامی هزینه 4% سخت و زیان آور را پرداخت کند و طرح هر گونه شکایتی را در هر مرجعی از خود سلب نموده  و با این توافق کارفرما  هم متعهد شده نسبت به درخواست مشاغل سخت و زیان آور اعتراضی نکند آیا بعد از بازنشستگی ، کارگر می تواند با توجه به تعهدی که داده از حل اختلاف اداره کار برای استرداد 4% شکایت کند؟ و شکایت وی قابل بررسی است؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 81 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 468 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 25 اکتبر 2021 در پرداخت حق بیمه توسط حسین
...