0 امتیاز
16 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
من نگهبان شرکت بودم و اصن شیفته من نبوده فقط برای کمک رفته بودم .درضمن ما درشرکت بیمه حوادثم هستیم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...