0 امتیاز
38 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
سلام

۲۵خرداد ۱۴۰۰ تصادف داشتم که استخوان ران و درشت نی و نازک نی شکست که استخوان ران و درشت نی جراحی و پلاتین گذاشته شد و نازک نی بدون پلاتین .

ضمنا تصادف در ماه حرام بود .

حدود مقدار دیه را تقریبا چند می شود ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...