0 امتیاز
291 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
من در دوسال اخر خدنتم ۲۲ماه و۱۹ روز پست معاونت داشتم چرا برای ۴۱ روز در همسان سازی حق معاونت بهم تعلق نگرفته

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 284 بازدید
...