0 امتیاز
41 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
سلام خداقوت؛ در صورت فوت خانم معلم مجرد آیا حقوقش به والدینش تعلق می گیرد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...