0 امتیاز
861 بازدید
در حقوق و مزایا توسط

سلام ببخشید ایا فوق العاده های نوبت کاری وکمتر توسعه یافته وبدی آب وهواو آیتم سایر احکام مستمر است یا غیر مستمر شامل کسورات تامین اجتماعی میباشد یا نه .باتشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام،

مزایای یاد شده، غیر مستمر محسوب شده و مشمول کسور بازنشستگی نمیباشند.

با استناد به مفاد ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری :

«مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ میباشد.»

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 258 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 260 بازدید
...