0 امتیاز
351 بازدید
در بیمه بیکاری توسط

سلام. کسی که بیمه بیکاری بگیرد و با احتساب بیمه بیکاری بازنشسته شود آیا از سنوات حقوقش کم میشود؟

یعنی اگر من با سابقه سختی کار و مجموع ۳۵ سال البته با بیمه بیکاری بازنشسته شوم آیا حقوق من با میانگین بیمه بیکاری محاسبه میشود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام.

– مستند به تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت استفاده از بیمه بیکاری جزء سوابق بیمه از حیث بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت محسوب میشود.

– میزان مستمری ایشان بر اساس میانگین دو سال آخر قبل از بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

– میزان مستمری بازنشستگی ایشان نیز عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه اعم از مدت دوران استفاده از بیمه بیکاری خواهد بود.

سوالات مشابه

...