0 امتیاز
12 بازدید
در مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها توسط (120 امتیاز)
سلام مغلولان پرستار که هم معلول بالای 50درصد باشد وهم مشاغل سخت وزیان آور می تواند ازدو مورد قانون استفاده کند هم از تبصره 3شامل مشاغل سخت مانند پرستاری با 20سال سابقه  10سال ارفاق استفاده کنند هم از بند سه معلولین عادی با ارفاق سه تا شش سال

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...