0 امتیاز
99 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
مدرک کارشناسی ادبیات و زبان فارسی در سال 85 گرفتم و گفتند مرتبط با شغل شما نیست و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی در سال 97 گرفتم که مرتبط بود اما الان می گویند چون باید ابتدا کارشناسی ات اعمال شود و کارشناسی نامرتبط است هیچ کدام از مدارکم را قبول نمی کنند خواستم ببینم آیا قانونی برای این جواب هست یعنی قانون بگوید اول باید کارشناسی قبول شود و در صورت عدم پذیرش هیچکدام مورد قبول قرار نگیرند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 101 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
...