0 امتیاز
44 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
تا اول مرداد ماه ۱۴۰۰ مدت حکم سه ماهه آماده به خدمت من تمام میشه ولی هنوز رای صادر نشده درصورت عدم صدور رای انقضای مهلت سه ماه تکلیف بنده چه میشود

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 173 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده سپتامبر 22, 2021 در حقوق و مزایا توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده اکتبر 2, 2021 در استخدام و تبدیل وضعیت توسط shakat
...