0 امتیاز
40 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط

با سلام. کارفرمایان کارگاه‌های صنفی دارای کارگر چگونه می‌توانند تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی قرار دهند؟ نحوه بیمه کارفرمایان چگونه است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام. کارفرمایان کارگاه‌های صنفی دارای کارگر می‌توانند با ارسال فهرست حق بیمه، خود و اعضای خانواده‌ را تحت پوشش حمایت‌های بیمه تامین اجتماعی قرار دهند.

نحوه تحت پوشش قرار گفتن کارفرمایان

کارفرمایان به دو طریق می‌توانند تحت پوشش حمایت‌های قانونی تامین اجتماعی قرار گیرند؛ کارفرمایان کارگاه‌هایی که فاقد کارگر هستند، می‌توانند با عقد قرارداد بیمه حرف و مشاغل و انتخاب درصد بیمه از این قانون بهره‌مند شوند و کارگاه‌هایی که از یک تا بیش از ۱۰۰ نفر کارگر تحت پوشش دارند و برای کارگران خود لیست ارسال می‌کنند، می‌توانند با ارائه درخواست و عقد قرارداد نسبت به درج نام خود در ابتدای لیست و به عنوان کارفرما در ستون شغل نسبت به بیمه‌پردازی اقدام کنند.

شرایط سنی کارفرمایان متقاضی

حداکثر سن کارفرمایان متقاضی در زمان درخواست ۵۵ سال بوده و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن یادشده باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.

مدیرعامل و اعضای هیات‌های مدیره کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می‌کنند نیز در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می‌توانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال به کار در کارگاه و دریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه‌ها همانند سایر بیمه‌شدگان اقدام نمایند.

همه کارفرمایان با تحت پوشش قرار گرفتن این نوع از بیمه می‌توانند از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بازماندگان، خدمات درمانی و اسناد پزشکی و پرداخت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی بهره‌مند شوند.

نرخ حق بیمه کارفرمایان

نرخ حق بیمه کارفرمایان صنفی (حقیقی) و مدیران و اشخاص حقوقی و غیردولتی نیز برابر با ۲۷ درصد است.

سوالات مشابه

...