0 امتیاز
28 بازدید
در خرید بیمه سربازی توسط
پدرمن دارای کارت ایثارگری میباشدوحدود۲سال جبهه دارن ۳۳ماه خدمت کردن وجزکارکنان وظیفه میباشندالان برای بیمه سربازی اقدام کردم میگن بایدمبلغ ۴میلیون ۵۰۰هزارتومن بدهم بخدانداریم چه بایدکنیم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
...