0 امتیاز
125 بازدید
در قوانین و مقررات ایثارگران توسط
مدت حضور درجبهه ۲۰ماه شامل بیمه میشود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...