0 امتیاز
85 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ب دادگاه موضوع معذونه را مشمول مقررات ماده 10 و صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 10 مذکور را به استناد ماده 448 449 و 569 قانون مجازات اسلامی به پرداخت

چهار پنجم از یک سوم از نصف دیه کامل ،

 بابت خرد شدگی استخوان درشت نی ، ساق پای چپ و به پنج درصد دیه کامل ، به عنوان ارش محدودیت حرکتی ایجاد شده در زانو ، در حق شاکی محکوم می‌نماید .

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...