0 امتیاز
32 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
سلام ده سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داشتم که به عنوان کارمند استخدام شدم و اکنون اداره بیمه تامین اجتماعی مرا واریز میکند بعد از سی سال خدمت در اداره و بعد از  بازنشستگی.

 مبنای حقوق بازنشستگی بر پایه سی سال بیمه هست یا چهل سال سابقه؟؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...