0 امتیاز
1.7هزار بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام. آیا با پرداخت 34 سال بیمه تامین اجتماعی.در بازنشستگی 34 روز حقوق پرداخت میشود؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
بله . حداکثر تا سقف 35 روز
0 امتیاز
توسط
سلام اگر از سقف حقوق بازنشستگی بیشتر شود چطور؟؟؟

سوالات مشابه

...