0 امتیاز
73 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
دیه 15 بخیه انگشت دست چپ، پارگی انگشت وناخون دست چپ پارگی توسط دستگاه برش

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...