0 امتیاز
500 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
ویرایش شده توسط

با سلام. با توجه به رای دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه سازمان مدیریت در خصوص اعمال مدرک تحصیلی، با وجود ماده 13 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی مصوبه شورای عالی اداری، آیا این محدودیت حذف خواهد شد یا خیر ؟ با تشکر

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (4.9هزار امتیاز)

سلام علیکم

اولاً رعایت مفاد بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/26 درخصوص اعمال مدرک تحصیلی دوم همچنان برقرار است.

ثانیاً باتوجه به اینکه اصل اعمال یا عدم اعمال مدرک تحصیلی جدید(مدرک تحصیلی دوم) اخذ شده توسط کارمندان از اختیارات دستگاه اجرایی است، تعیین تاریخ اعمال هم (به لحاظ تاریخ ارائه و یا تاریخ اخذ مدرک و یا تاریخ فراغت از تحصیل) از اختیارات و رویه‌های دستگاه بر مبنای تشخیص خود و یا نظر کمیته سرمایه انسانی و عناوین مشابه هر دستگاه اجرایی خواهد بود.

ثالثاً بر اساس مفاد رأی شماره های ۱۱۹۹ الی ۱۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ از بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزرات آموزش و پرورش، رویه‌ای منطقی برای جلوگیری از اجحاف چه به لحاظ حق الناس و چه بیت المال درخصوص دستگاه‌هایی که به موجب اختیارات قانونی خود نسبت به اعمال یک مقطع تحصیلی اقدام می‌کنند ارائه گردیده است؛

{چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام، ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارائه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک، آن را ارائه نماید از زمان ارائه مدرک قابل احتساب است.}

رابعاَ در خصوص نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان قراردادی، شرکتی و طرحی در تبدیل وضعیت ایثارگران باتوجه به بخشنامه شماره ۲۷۱۰۴ مورخ 1402.03.27 سازمان اداری و استخدامی کشور؛

{صرفاً احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر کارمندان تبدیل وضعیت‌یافته از قرارداد کار معین (مشخص)، شرکتی و طرحی به استخدام رسمی نسبت به اولین مدرک تحصیلی مندرج در قرارداد اولیه آنان با دستگاه اجرایی، مشروط به اینکه مدرک تحصیلی جدید در شرایط احراز شغل مورد تصدی پیش‌بینی شده باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط از جمله مفدا بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/26 امکان‌پذیر می‌باشد}

سوالات مشابه

...