0 امتیاز
27 بازدید
در مالیات و حسابداری توسط
وقتی حق دستمزد برای سال جدید با روش ۲۶ درصد به اضافه عدد ثابت میکنیم ایا حق اولاد با این مبلغ محاسبه میشود یا با مبلغ ۸۸۵،۱۶۵؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 349 بازدید
...