0 امتیاز
374 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط
نمایش از نو

27 سال سابقه پرداخت بیمه سختی کار تایید. شده 441روز. سن 56سال آیا. مشمول بازنشستگی. هستم

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...